попередження захворювань

Вирішення проблем, пов’язаних із із відсутністю традиції ведення здорового способу життя, неправильного харчування та малорухливого способу життя дозволить підвищити якість життя та покращити стан громадського здоров’я в Україні.

У той же час, європейська інтеграція української системи охорони здоров'я вимагає побудови системи превентивної медицини, для чого необхідним є як реформування законодавства, так і досягнення максимального скорочення розповсюдження факторів ризику, що і є основною причиною поширення НІЗ в країні. Таким чином, вжиття дієвих заходів із попередження факторів ризику сприятиме скороченню рівня захворюваності та смертності, подовженню тривалості і якості життя, що, у свою чергу, призведе до економії державних та особистих витрат на охорону здоров’я в Україні природнім шляхом – через попередження їх причин.

Розробка науково аргументованих практичних рішень на основі партнерства держави, суспільства та бізнесу (public and private partnership) дозволить активізувати та представити позицію та практичну допомогу суспільства і бізнесу у підвищенні якості життя та покращенні стану громадського здоров’я без додаткових витрат з боку держави, а формування та популяризація культури здорового способу життя нівелює ключові фактори ризику для здоров'я, серед яких: підвищений вміст ліпідів у крові, гіпертензія, шкідливі звички, відсутність фізичної активності, нездорове харчування і стрес.