наукові підходи

Задля досягнення науково-аргументованих законодавчих рішень для політики в сфері охорони здоров'я на основі останніх результатів наукових досліджень українських та міжнародних фахівців організація реалізовуватиме наступні проекти.

Проведення зустрічей у форматі дискусійного клубу

 • Виявлення та визначення ключових проблем, що постають перед Україною у сфері громадського здоров’я.
 • Проведення зустрічей у форматі дискусійного клубу між дослідниками, лікарями, чиновниками, політиками, експертами, активістами на теми факторів ризику, профілактики і скорочення шкоди від ключових факторів ризику для здоров’я.
 • Обговорення можливих шляхів та розробка практичних пропозицій.

Залучення науково-дослідних інститутів

 • Для ефективного вирішення проблеми поширення неінфекційних захворювань в Україні відбудеться залучення українських експертів до обговорення теми та ініціювання власних досліджень громадського здоров’я.
 • Створення інформаційної платформи для інформування громадськості та обміну науковою інформацією між українськими та міжнародними дослідниками.
 • Організація семінарів та конференцій.
 • Розробка практичних рекомендацій до нормативно-правового регулювання сфер життя, що впливають на громадське здоров’я.

Дослідження продуктів та явищ

 • Організація власних українських досліджень та інформування громадсткості про їх результати.
 • Залучення дослідників провідних українських наукових центрів та докторантів медичних університетів задля стимулювання дослідницької активності в Україні.  

Дослідження експертної думки

 • Організація здійснюватиме регулярні дослідження думок українського експертного середовища для визначення ставлення ключових експертів до різних способів боротьби із ключовими факторами ризику. 
 • Інформування цільових аудитрій щодо думки експертів з приводу вирішення проблем громадського здоров’я в Україні.

Підготовка експертних оцінок та законодавчих пропозицій

 • Організація аналітичних довідок, звітів та записок щодо тих чи інших проблем громадського здоров’я, та способів їх вирішення в українському законодавсті.
 • Аналіз українського законодавства та розробка пропозицій щодо створення умов для стимулювання поширення ЗСЖ та покращення громадського здоров’я.