Враховуючи поточну ситуацію з браком коштів та незадовільним станом громадського здоров’я в Україні, громадська організація “Нові технології для здоров’я” вбачає доцільне вирішення проблеми не у збільшенні витрат державного бюджету України на охорону здоров’я, а, натомість, у пошуку дієвих підходів до попередження причин захворюваності та, відповідно, витрат на їх лікування. Такими першопричинами є поширеність основних факторів ризику для здоров’я, зокрема серцево-судинних захворювань як таких, що призводять до переважної більшості (68%) смертей в Україні.

Розробка науково аргументованих практичних рішень на основі партнерства держави, суспільства та бізнесу (public and private partnership) дозволить активізувати та представити позицію та практичну допомогу суспільства і бізнесу у підвищенні якості життя та покращенні стану громадського здоров’я без додаткових витрат з боку держави.

громадське здоров'я

Скорочення шкоди від куріння та надмірного споживання алкогольних напоїв, формування культури здорового харчування та дбалого ставлення до проблеми підвищеного тиску з боку груп ризику та держави.

Читати далі

попередження захворювань

Вирішення проблем, пов’язаних із із відсутністю традиції ведення здорового способу життя, неправильного харчування та малорухливого способу життя дозволить підвищити якість життя та покращити стан громадського здоров’я в Україні.

Читати далі

наукові підходи

Формування науково обґрунтованих пропозицій до нормативно-правового регулювання питань, що прямо або опосередковано впливають на громадське здоров’я.

Читати далі