Економіка здоров'я

Зараз склалася ситуація, коли стало звичним протиставляти інтереси громадського здоров'я інтересам економіки

Як зменшити рівень передчасної смертності в Україні? За даними ВООЗ, 86% таких смертей викликані серцево-судинними, онкологічними та ендокринними захворюваннями, причинами яких є куріння, зловживання алкоголем, надмірне споживання солі, цукру, транс-жирів та недостатній рівень фізичної активності. Україна відстає у впроваджені ефективних заходів, спрямованих на обмеження впливу цих факторів ризику через те, що інтереси громадського здоров’я протиставляються інтересам економіки та прибутковості комерційного сектору.

З одного боку, за даними науково-дослідного центру з проблем гігієни харчування МОЗ України, рівень щоденного споживання солі населенням України є близько 12-15 грамів. Лише скорочення споживання солі до 7-10 грамів, у грошовому еквіваленті призведе до економії 3,3 млрд доларів на рік за рахунок того, що у людей не буде підвищеного артеріального тиску, таких ускладнень, як інсульти та інфаркти. Кількість інсультів впаде на 23%, випадків, ішемічної хвороби серця – на 17%, а це близько 20 тисяч людей, які не помруть через інсульти, близько 50 тисяч – не помруть внаслідок ішемічної хвороби серця.

З іншого боку, отримання прибутку є природнім бажанням бізнесу. Створення шкідливої продукції з надмірним вмістом солі, цукру, транс-жирів, інших шкідливих товарів, пов’язано із тим, що виробництво саме таких продуктів є прибутковим. Однак альтернативи можливі, просто вони вимагають інвестицій у технології.

Держава та громадськість десятки років ведуть боротьбу з причинами виникнення хронічних неінфекційних захворювань – головної причини втрати працездатності та смертності в Україні – однак діяльність бізнесу з виробництва та поширення потенційно або відверто шкідливих товарів, та законодавчий захист такого виробництва, фактично, нівелює ці заходи.  

За відсутності діалогу з бізнесом, держава бачить вирішення проблеми шляхом введення обмежень, заборон, акцизів та ін., що вже стало традиційною мірою. Однак такий підхід веде до того, що бізнес просто закривається від проблеми, шукає і знаходить варіанти продовжувати робити те, що й робив, не вдосконалюючи свою продукцію.

У результаті, склалася ситуація, коли стало звичним протиставлення інтересів громадського здоров’я з інтересами економіки, що фактично позбавляє проблему можливості бути вирішеною. Питання стало у виборі між здоров’ям або прибутковістю, що заводить його у глухий кут.

Вихід із ситуації можливий шляхом міжсекторального партнерства та відкритого й конструктивного діалогу між громадськістю, державою та бізнесом. Консенсус можливий за урахування, а не протиставлення інтересів різних сторін. Саме таке порозуміння суспільства, винайдення спільного знаменника між громадським здоров’ям та бізнесом, зробить зменшення шкоди ринковим інтересом та прибудковою справою. Такий підхід гарантуватиме ефективність та тривалість змін, оскільки він заснований на мотивації, а не примусі.